Skip to main content
Category

Blogs

Blogs

“तपस” वळण वेगळ्या वाटेवरचं……

वृद्धाश्रम म्हणा किंवा oldage home , या शब्दांकडे काही वर्षांपूर्वी.... किंवा अगदी आजही, अगदी वेगळ्याच नजरेने पाहिलं जातं. त्यामध्ये एक परकेपणा भरलेला असतो. एखाद्या घरातील…
Tapas_User
March 21, 2013